Szanowni Państwo!
W uzgodnieniu z organem prowadzącym w dniach 11 i 12 kwietnia 2019 r. zajęcia w naszej szkole nie odbędą się – strajk nadal trwa.
Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty zostaną Państwu przekazane w dniu jutrzejszym tj.11 kwietnia 2019 r. w godzinach popołudniowych.

Z poważaniem
Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska
dyrektor szkoły