Miłych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2020 Roku.

Życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Szkoły.