Konstytucja 3 Maja jest do dziś uważana za najważniejszy dokument regulujący ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została wypracowana przy współudziale posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska.

Ta polska „Ustawa Rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku był pierwszą pisaną Konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.
Konstytucja przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj i wciąż pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.