Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Lesie Kabackim 2018/2019