Informacja w sprawie strajku

Szanowni Państwo,

rozmowy między stroną rządową a przedstawicielami związków zawodowych trwają. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, pracownicy naszej szkoły przystąpią do strajku, który trwać będzie od 8 kwietnia aż do odwołania.

Strajk polega na tym, że nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przebywają na terenie swojego zakładu pracy, ale powstrzymują się od pracy, co w przypadku nauczycieli znaczy, że nie wykonują żadnych czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że z braku możliwości zapewnienia uczniom bezpieczeństwa będę zmuszona podjąć decyzję o zamknięciu placówki na czas strajku.
Drodzy Rodzice, bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.
Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w czasie trwania protestu.
Decyzje dotyczące strajku i aktualnej sytuacji będę przekazywała Państwu na bieżąco na stronie internetowej szkoły.
Informacje o egzaminach również będę Państwu przekazywała za pośrednictwem strony.
Wzory druków ZUS wraz z instrukcją dla rodziców do skorzystania
z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły są umieszczone na stronie szkoły. 

Katarzyna Kołodziejczak – Śliwińska