Informacje dotyczące kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 202

Prosimy o aktywne wsparcie nas w skutecznym komunikowaniu się
z Państwa dziećmi i współorganizowaniu ich procesu uczenia się. Bardzo wielu rzeczy musimy uczyć się w trybie mocno przyspieszonym, dlatego prosimy też o wyrozumiałość.
Życzę wszystkim uczniom i rodzicom, powodzenia i zdrowia w tym trudnym czasie, licząc na zrozumienie i współpracę w realizacji tego nowego wyzwania.

Z poważaniem
Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska
dyrektor SP 202

INFORMACJA DLA RODZICÓW