komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje informacja dla osób powracających z północnych Włoch.  

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.”

Więcej informacji na stronie: