Konkursy kuratoryjne

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w Przedmiotowych Konkursach Kuratoryjnych.
Każdy uczeń, który wyrazi chęć udziału w jednym bądź kilku konkursach przedmiotowych zobowiązany jest do dostarczenia do wychowawcy klasy najpóźniej do 13.10.2020 do godz. 12:00 (wtorek) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (druk do pobrania ze strony szkoły lub od wychowawcy).