Kurs języka Hiszpańskiego

Od września roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.elprimerpaso.pl

Kontakt telefoniczny: Aleksandra Lew 662 770 622