Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
w procesie rekrutacji
na rok szkol. 2020/2021