nabory do klas sportowych

UWAGA:
Zostały jeszcze wolne miejsca w klasach sportowych o profilu koszykówka i piłka nożna na  rok szkolny 2019/2020  w klasach II, V, VI, VII, VIII

  • UZUPEŁNIAJĄCE TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY VII
  • UZUPEŁNIAJĄCE TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLAS SPORTOWYCH II, V, VI, VIII

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza POZ lub sportowego

Termin testów sprawnościowych w Hali Sportowej:  

15.06.2019r. o godz. 9.00   

Zapraszamy do wzięcia udziału w testach!