NABORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS SPORTOWYCH !

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych (o profilu: mini piłka nożna chłopców i mini piłka koszykowa dziewcząt) na nabory uzupełniające (do klasy I oraz klas IV-VII).

Kandydaci muszą złożyć w sekretariacie szkoły lub przed naborami dokumenty:
– wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

Termin testów sprawnościowych w Hali Sportowej:    
25.01.2019r. o godz.15.30

Zapraszamy do wzięcia udziału w testach!