Kadra pedagogiczna

Katarzyna Kołodziejczak - Śliwińska

dyrektor

Beata Kaźmierczak

wicedyrektor