Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska

dyrektor szkoły

Beata Kaźmierczak

wicedyrektor

ewa głażewska

nauczyciel oddziału przedszkolnego

wiesława niedzieska

nauczyciel oddziału przedszkolnego

Aneta Kania

wychowawca klasy 1a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Burek

wychowawca klasy 1b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

edyta bogusławska

wychowawca klasy 2a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Michalak

wychowawca klasy 3a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Łukasz Domański

wychowawca klasy 4a

nauczyciel wychowania fizycznego

Paulina Kwiatkowska

wychowawca klasy 4b

nauczyciel matematyki i informatyki

Karolina Kaczmarek

wychowawca klasy 4c

nauczyciel plastyki oraz świetlicy

Kinga Bilicka

wychowawca klasy 5a

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pietrzyk

wychowawca klasy 5b

nauczyciel języka polskiego

Joanna Piłat - Kaliska

wychowawca klasy 6a

nauczyciel języka polskiego

Barbara Kowalska

wychowawca klasy 6b

nauczyciel przyrody, geografii

Rafał Borkowski

wychowawca klasy 7a

nauczyciel historii i etyki

Tomasz Domański

wychowawca klasy 7b

nauczyciel wychowania fizycznego

Tomasz Krzyżaniak

wychowawca klasy 8a

nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Cwojdzińska

nauczyciel świetlicy

Iwona Gac

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Tomasz Guzek

nauczyciel języka angielskiego

Barbara Jakubowska

nauczyciel matematyki i informatyki

Beata Janik – Bąk

nauczyciel świetlicy

Bogusław Jarecki

nauczyciel informatyki

Aneta Kocka – Kolman

pedagog

Sławomir Kołatek

nauczyciel katecheta

Włodzimierz Kowzanowicz

nauczyciel fizyki

Wioletta Krezymon

nauczyciel chemii i biologii

Dorota Łażewska

nauczyciel katecheta

Elżbieta Maciocha

nauczyciel matematyki

Joanna Majewska – Kobus

logopeda

Igor Mierzwiński

nauczyciel techniki

Kamila Palińska

kierownik świetlicy

Anna Pałys – Rolka

nauczyciel wychowania fizycznego

Jagoda Ponikowska

nauczyciel wychowania fizycznego

Marianna Puszkiewicz

nauczyciel języka polskiego

Bernadetta Peplak

oligofrenopedagog

Joanna Przybyłowska

nauczyciel języka niemieckiego

Irena Szagdaj

nauczyciel wspomagający

Ilona Szelągowska

nauczyciel świetlicy

Jadwiga Szmigiel

nauczyciel bibliotekarz

Magdalena Tarnowska

logopeda

Tomasz Tokarski

nauczyciel muzyki

Małgorzata Wasiak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Wójcicka – Ciołek

nauczyciel świetlic

Paulina Zagumna

nauczyciel świetlicy