Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska

dyrektor szkoły

Beata Kaźmierczak

wicedyrektor

ewa głażewska

nauczyciel oddziału przedszkolnego

wiesława niedzieska

nauczyciel oddziału przedszkolnego

Joanna Michalak

wychowawca klasy 1a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Kania

wychowawca klasy 2a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Kasperczyk

wychowawca klasy 2b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

edyta bogusławska

wychowawca klasy 3a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hanna Gembara

wychowawca klasy 4a

nauczyciel języka polskiego

Dariusz Pick

wychowawca klasy 5a

nauczyciel wychowania fizycznego

Paulina Kwiatkowska

wychowawca klasy 5b

nauczyciel matematyki i informatyki

Karolina Kaczmarek

wychowawca klasy 5c

nauczyciel plastyki oraz świetlicy

Kinga Bilicka

wychowawca klasy 6a

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pietrzyk

wychowawca klasy 6b

nauczyciel języka polskiego

Tomasz Krzyżaniak

wychowawca klasy 7a

nauczyciel wychowania fizycznego

Barbara Kowalska

wychowawca klasy 7b

nauczyciel przyrody, geografii

Tomasz Domański

wychowawca klasy 8a

nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Antoniak

nauczyciel wspomagający

Bartłomiej Białobrzewski

nauczyciel języka angielskiego

Rafał Borkowski

nauczyciel historii i etyki

Aneta Cwojdzińska

nauczyciel świetlicy

Iwona Gac

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Łukasz Domański

nauczyciel wychowania fizycznego

Sławomir Gaczkowski

nauczyciel chemii

Natalia Gmitrzuk

nauczyciel biologi

Barbara Jakubowska

nauczyciel matematyki i informatyki

Beata Janik – Bąk

nauczyciel świetlicy

Aneta Kocka – Kolman

pedagog

Sławomir Kołatek

nauczyciel katecheta

Anna Lengowska

nauczyciel języka angielskiego

Monika Liesenfeld

nauczyciel języka niemieckiego

Dorota Łażewska

nauczyciel katecheta

Joanna Majewska – Kobus

logopeda

Igor Mierzwiński

nauczyciel techniki

Hanna Paszkowska

nauczyciel wspomagający

Kamila Palińska

kierownik świetlicy

Anna Pałys – Rolka

nauczyciel wychowania fizycznego

Joanna Piłat - Kaliska

nauczyciel języka polskiego

Jan Ryngajłło

nauczyciel muzyki

Ewa Sokołowska

nauczyciel języka polskiego

Elżbieta Szaciłło

nauczyciel języka polskiego

Ilona Szelągowska

nauczyciel świetlicy

Jadwiga Szmigiel

nauczyciel bibliotekarz

Elżbieta Maciocha

nauczyciel matematyki

Magdalena Tarnowska

logopeda

Weronika Włoszczyńska

psycholog

Katarzyna Wójcicka – Ciołek

nauczyciel świetlic

Iwona Wrzosek

nauczyciel matematyki

Paulina Zagumna - Świniarska

nauczyciel świetlicy