Pedagog

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były.”
Dawid Bly

 

 

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Pedagog szkolny Aneta Kocka-Kolman

 

Kontakt telefoniczny pod numerem 22 844-96-85 wew. 2

E-mail: pedagog.sp202@o2.pl