SMOK

Od 3 września 2018 roku nasza szkoła uczestniczy w programie SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki). Program jest finansowany przez Polski Związek Koszykówki z środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program ten skierowany jest do dziewcząt z klas czwartych, piątych i szóstych.

Zajęcia prowadzone są przez:
1. Panią Kingę Bilicką
klasy piąte – zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:00-16:30 oraz w czwartki w godz. 15:00- 16:30
2. Pana Łukasza Domańskiego
klasy czwarte – zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 14:30 – 16:00 oraz w czwartki w godz. 15:00 – 16:30
klasy szóste – zajęcia odbywają się w środy w godz. 16:00 – 17:30 oraz piątki w godz. 15:30 – 17:00