Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty

18.12.2018 Język polski                  9:00 – 12:00
19.12.2018 Matematyka                9:00 – 11:30
20.12.2018 Język angielski           9:00 – 11:15

Wszystkich uczniów klasy ósmej obowiązuje w tych dniach strój galowy.
Po zakończonym egzaminie uczniowie odbywają lekcje wg planu.

W klasach 0 – VII zajęcie wg planu.