komunikat -zawieszenie zajęć

W związku z decyzją władz państwowych o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych informuję, że  od dnia 16.03.2020r.  (poniedziałek) szkoła będzie zamknięta.
Natomiast w dniach 12.03.2020r. i 13.03.2020r. (czwartek, piątek) w szkole będzie pełniony dyżur opiekuńczy tylko dla  najmłodszych dzieci (do 8. roku życia), których rodzice NIE MOGĄ zapewnić im opieki. Wszelkie zajęcia dodatkowe, które odbywają się na terenie szkoły również zostają odwołane.

Zgodnie z zaleceniami dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu. Okres 14 dni, w którym uczniowie nie będą chodzili do szkoły nie jest czasem ferii. Jest to czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję więc do Państwa
o dostosowanie się do zaleceń służb. O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem LIBRUSA i strony internetowej szkoły.

Rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy zgodnie z art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017,poz. 1368 oraz zgodnie Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z poważaniem
Katarzyna Kołodziejczak – Śliwińska
Dyrektor Szkoły