Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język obcy

Data

21 kwietnia 2020

22 kwietnia 2020

23 kwietnia 2020

Godzina

godzina 9:00

godzina 9:00

godzina 9:00