Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 wrzesień 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019r.

Wspólne robienie ozdób świątecznych  – 5 grudzień 2019r.
(dzieci i rodzice)

Wieczór kolęd i kiermasz świąteczny – 12 grudnia 2019r.

Ferie zimowe – 10 luty – 21 luty 2020r.

Rekolekcje – ………

Egzamin ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020r.

Fere letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego dostępne są na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

12 czerwca 2020 r.