Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 wrzesień 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2018r.

Wspólne robienie ozdób świątecznych  – 6 grudzień 2018r.
(dzieci i rodzice)

Wieczór kolęd i kiermasz świąteczny – 13 grudnia 2018r.

Ferie zimowe – 28 stycznia – 10 luty 2019r.

Rekolekcje – 1, 2, 3 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2019r.

Fere letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego dostępne są na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

2 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.