Poeci Dzieciom

Szkoła Podstawowa nr 202 w Warszawie

 ul. J. Bytnara 19  tel./fax. 22 844-96-85

serdecznie zaprasza uczniów klas I-III do wzięcia udziału

w XIV edycji

MIĘDZYSZKOLNEGO MOKOTOWSKIEGO KONKURSU

„POECI DZIECIOM”

Cele konkursu:

– popularyzacja czytelnictwa

– rozwijanie u uczniów zainteresowań poezją

– pobudzanie aktywności twórczej dziecka

W 2019 roku, konkurs dotyczy utworów poetyckich Wandy Chotomskiej z tomiku pt. „Podróże na piórze”.

Konkurs będzie przeprowadzony na trzech poziomach (w kategoriach wiekowych) :

          KLASY I     –     konkurs plastyczny

          KLASY II   –     konkurs recytatorski

          KLASY III  –    konkurs literacki

Przebieg konkursu odbędzie się w II etapach:

 I ETAP – eliminacje szkolne – odbędą się w macierzystej szkole, przewidywany termin – początek kwietnia

II ETAP– konkurs międzyszkolny – odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 202, przy ul. J. Bytnara 19, biorą w nim udział finaliści etapu szkolnego, przewidywany termin – początek maja

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 202 w drugiej połowie maja 2019r. Dokładne terminy II etapu i zakończenia konkursu zostaną podane do wiadomości w późniejszym czasie.Regulamin i wzór zgłoszenia udziału w konkursie w załączeniu.

Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenie udziału w konkursie (na załączonych drukach) i przesłanie ich pocztą elektroniczną lub faksem (nr faksu 022 844-96-85)

do piątku, 8 marca 2019r.

Bardzo prosimy o dostarczenie zgłoszeń w terminie!

Organizatorki konkursu:

                                               nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej SP202

e-mail:sp202konkurspoecidzieciom@op.pl