Rekrutacja

NASZA SZKOŁA OFERUJE

– wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną,
– naukę w przestronnych i kolorowych salach,
– jednozmianowy rozkład zajęć,
– wysoki poziom nauki oraz atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji,
– opiekę psychologiczno – pedagogiczną,
– udział w zajęciach wspierających i wspomagających rozwój,
– prowadzenie sekcji sportowych (piłka nożna, koszykówka) przez doświadczoną kadrę trenerską,
– komfort pracy w nielicznych klasach,
– świetną bazę sportową szkoły

 * hala sportowa
* sala tenisa stołowego
* sala rekreacyjna
* siłownia
* sala gimnastyczna
* boisko

 

– opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej dla klas I – VIII,
– smaczne obiady gotowane na miejscu,
– bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem.

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dzieci poprzez zabawę:
– uczą się otaczającego świata,
– odkrywają własne możliwości,
– gromadzą doświadczenie,
– nabierają wiary w siebie,
– osiągają dojrzałość do podjęcia nauki
na pierwszym stopniu edukacji.

Dzień w szkole dla najmłodszych dzieci to głównie gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające, podczas których dziecko przyswaja nową wiedzę, rozbudza swoje zainteresowania oraz aktywność twórczą.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W klasach I – III wspieramy aktywność dziecka poprzez:
– eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń,
– atrakcyjne formy pracy w toku zajęć zintegrowanych,
– wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne,
– warsztaty i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów.

KLASY IV – VIII

Nasi uczniowie:
– aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych,
– chętnie poszerzają swoja wiedzę i umiejętności,
– angażują się w pracę poprzez aktywizujące metody nauczania takie jak: praca w grupie, burza mózgów,
metoda projektu, dyskusja,
– rozwijają swoje zainteresowania,
– działają aktywnie w samorządzie uczniowskim organizując dyskoteki, konkursy, zabawy szkolne
i akcje charytatywne.

KLASY SPORTOWE

Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią sport, są uzdolnione ruchowo, chcą się rozwijać, poznawać tajniki najciekawszych dyscyplin sportowych czy sprawdzić się w rywalizacji z rówieśnikami.

Specjalizujemy się w grach zespołowych: piłce nożnej chłopców i piłce koszykowej dziewcząt, ale rozwijamy wszystkie dyscypliny, mając na względzie wszechstronny rozwój młodego człowieka.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo to nasz priorytet:
– posiadamy monitoring,
– stały dyżur przy wejściu do szkoły,
– żaden uczeń nie jest u nas anonimowy,
– współpracujemy ze Strażą Miejską i Policją,
– prowadzimy warsztaty przeciwdziałania agresji i przemocy w Internecie.

ORGANIZUJEMY

– dni sportu,
– festyn rodzinny,
– wieczór kolęd i kiermasz świąteczny,
– jasełka,
– mikołajki i wigilie klasowe,
– bale karnawałowe i dyskoteki andrzejkowe,
– warsztaty i zajęcia pozalekcyjne,
– dzielnicowy konkurs „Poeci dzieciom”,
– przedstawienia, prelekcje i pokazy,
– koncerty muzyczne,
– wycieczki.