Stołówka

Ceny obiadów dla uczniów
w czerwcu 2019r. ( 12 dni)

– cały obiad –  12 x 7,00zł = 84,00 zł
– zupa           –  12 x 2,50zł = 30,00 zł

Wyżywienie w oddziale przedszkolnym:
śniadanie, obiad, podwieczorek 18 x 12zł = 216zł

Opłatę za obiady kwietniowe wnosimy
od  27.05.2019 do 31.05.2019
w godzinach 7:00 – 8:00 oraz 14:00 – 15:00

(Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1302/2017 z dnia 03.08.2017 pkt.3)

Numer konta na które można dokonać przelewu:
GE Citi Bank 16 1030 1508 0000 0005 5077 2086

Prosimy nie dokonywać przelewów bez uzgodnienia kwoty wpłaty z intendentem panią Dorotą Kruk , celem uniknięcia nadpłaty.

Wpłaty na konto muszą uwzględniać odpisy z poprzedniego miesiąca.
Kontakt telefoniczny: intendent 22 844 96 85 wew. 3 w godz. 9:00 – 15:00.
e-mail: intendent@sp202.edu.pl

UWAGA!
ODWOŁANIE OBIADU NALEŻY ZGŁASZAĆ W STOŁÓWCE OSOBIŚCIE BĄDŹ TELEFONICZNIE:

– NA DANY DZIEŃ DO GODZINY 9.00
– NA INNY DZIEŃ W GODZINACH PRACY STOŁÓWKI