Stołówka

Ceny obiadów dla uczniów
w grudniu 2018r. ( 14 dni)

– cały obiad –  14 x 7,00zł = 98,00 zł
– zupa           –  14 x 2,50zł = 35,00 zł

Wyżywienie w oddziale przedszkolnym:
śniadanie, obiad, podwieczorek 14 x 12zł = 168zł

 

Opłatę za obiady grudniowe wnosimy
w dniach  26 – 30.11.2018
po godzinie 15-stej

(Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1302/2017 z dnia 03.08.2017 pkt.3)

Numer konta na które można dokonać przelewu:
GE Citi Bank 16 1030 1508 0000 0005 5077 2086

Prosimy nie dokonywać przelewów bez uzgodnienia kwoty wpłaty z intendentem lub sekretarzem szkoły , celem uniknięcia nadpłaty.

Wpłaty na konto muszą uwzględniać odpisy z poprzedniego miesiąca.
Kontakt telefoniczny: sekretariat 22 844 96 85 wew. 1 w godz. 9:00 – 15:00.
e-mail: intendent@sp202.edu.pl

UWAGA!
ODWOŁANIE OBIADU NALEŻY ZGŁASZAĆ W STOŁÓWCE OSOBIŚCIE BĄDŹ TELEFONICZNIE:

– NA DANY DZIEŃ DO GODZINY 9.00
– NA INNY DZIEŃ W GODZINACH PRACY STOŁÓWKI