Zachęta klasa 5c

Klasa Vc w Zachęcie. Emma w Lecie Muminków pięknie definiuje teatr: „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają odwagi i jakimi są”. Podczas warsztatów na wystawie Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku uczniowie rozmawiali o tym, czym jest teatr, jakie elementy się na niego składają oraz jaką rolę odgrywa scenografia. Obejrzeli makiety teatrów, rysunki sceniczne i fragmenty spektakli, a potem zrealizowali własne pomysły scenograficzne na podstawie wybranej przez siebie opowieści z książki lub filmu.

GALERIA