ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, zakończenie roku szkolnego 26.06.2020r. nie ma charakteru szkolnej uroczystości. Odbywają się spotkania uczniów poszczególnych klas z  wychowawcami na terenie boiska szkolnego,
a w przypadku opadów deszczu: w budynku szkoły i hali sportowej.

 1. Na terenie szkoły mają zastosowanie wytyczne Ministerstwa Zdrowia
  i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnątrzszkolne procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Pożegnanie uczniów klasy VIII odbywa się w sali gimnastycznej
  z udziałem uczniów klas VII.
 3. Ruch uczniów na terenie placówki odbywa się według harmonogramu.
 4. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie.
 5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek posiadania maseczki lub chusty zasłaniającej nos i usta.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 7. Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka na terenie boiska szkolnego pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
 8. Dn. 26.06. 2020r. na teren szkoły można wejść nie wcześniej
  niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania, należy pamiętać
  o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 9. W dniu zakończenia roku szkolnego nie ma możliwości odbioru rzeczy z szafek uczniowskich, nie wolno też wchodzić do szatni.
 10. Odbiór rzeczy z szafek i zwrot kluczy będzie możliwy w dniach: 22, 23
  i 24 czerwca 2020r. w godzinach: 9:00 – 14:00. Osoba zgłaszająca się po swoje rzeczy musi przynieść torbę, a także podać pracownikowi szkoły klucz i nr szafki.
 11. Z powodu panującego w kraju zagrożenia epidemicznego obecność ucznia w dniu zakończenia roku szkolnego nie jest obowiązkowa.
 12. Świadectwa promocyjne będzie można odebrać od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca br. w godzinach: 9:00 – 14:00

Klasa 7ab i 8a
otwórz -> harmonogram

Klasy 1 – 3
otwórz -> plan
otwórz -> harmonogram

Klasy 4 – 6
otwórz -> plan
otwórz -> harmonogram