zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 202
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość jubileuszową z okazji
60-lecia Naszej Szkoły,
która odbędzie się dnia
12.10.2018 r.
o godzinie 10:00 w Hali Sportowej

 

Warszawa, ul. Jana Bytnara 19