Zbiórka

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie opiekuje się 45 dziećmi w różnym wieku.
Pomóżmy im, przekazując środki czystości, higieniczne, których najbardziej im brakuje.