Listy Prezydenta m.st. Warszawy do dyrektorów i rodziców

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego,  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2020r. spotkania uczniów poszczególnych klas z  wychowawcami odbywają się na terenie boiska szkolnego, a w przypadku opadów deszczu: w budynku szkoły i hali sportowej według ustalonego harmonogramu.

 1. Na terenie szkoły mają zastosowanie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.
 2. Powitania uczniów klas „0”- VIII odbywać się będą o różnych godzinach w wyznaczonych miejscach.
 3. Ruch uczniów na terenie placówki odbywa się według harmonogramu.
 4. W klasach „0” – IV dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
 5. Wszyscy opiekunowie mają obowiązek posiadania maseczki lub chusty zasłaniającej nos i usta.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 7. Dn. 01.09. 2020r. na teren szkoły można wejść nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania, należy pamiętać
  o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 8. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie ma możliwości wejścia do sal lekcyjnych, nie wolno też wchodzić do szatni.
 9. Kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się drogą mailową, telefonicznie lub poprzez okienko podawcze przy wejściu głównym.

„O” godzina 8:00 – sala gimnastyczna
otwórz — >
plan
otwórz –> harmonogram

Klasy 1 godzina 10:00 – sala gimnastyczna
otwórz –> plan
otwórz –> harmonogram

Klasy 2 i 3 godzina 9:00
otwórz — > plan
otwórz –> harmonogram

Klasa 4a godzina 9:30 – parter – korytarz
otwórz –> plan
otwórz –> harmonogram

Klasy 5 – 6 godzina 11:00
otwórz –> plan
otwórz –> harmonogram

Klasy 7 – 8 godzina 12:00
otwórz –> plan
otwórz –> harmonogram