Zwrot pieniędzy za zniszczone podręczniki należy kierować na konto

nr 16 1030 1508 0000 0005 5077 2086