List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do rodziców