Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25.06.2021r. o wyznaczonych godzinach dla różnych grup wiekowych według ustalonego harmonogramu:

godz. 8:00 – klasy IV-VI,
godz. 9:00 – klasy VII-VIII,
godz. 10:30 – klasy I-III.

 1. Na terenie szkoły mają zastosowanie wytyczne Ministerstwa Zdrowia
  i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnątrzszkolne procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Spotkania uczniów poszczególnych klas I-VI z  wychowawcami odbędą się na terenie boiska szkolnego, a w przypadku opadów deszczu: w budynku szkoły i hali sportowej.
 3. Pożegnanie uczniów klas VIII odbywa się w sali gimnastycznej
  z udziałem uczniów klas VII.
 4. Ruch uczniów na terenie placówki odbywa się według harmonogramu.
 5. W budynku szkoły wszyscy uczniowie mają obowiązek posiadania maseczki zasłaniającej nos i usta.
 6. Na terenie boiska szkolnego nie ma obowiązku korzystania z maseczek,
  ale  należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 7. W razie niepogody dopuszcza się obecność rodziców/opiekunów prawnych dziecka w budynku szkoły pod warunkiem posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz przestrzegania obowiązujących procedur
  i stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
 8. Dn. 25.06. 2021r. na teren szkoły można wejść nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 9. W dniu zakończenia roku szkolnego nie ma możliwości odbioru rzeczy
  z szafek uczniowskich, nie wolno też wchodzić do szatni.
 10. Zabranie rzeczy z szafek uczniowskich rzeczy i zwrot kluczy odbywa się w dniach: 22, 23 i 24 czerwca 2021r.
 11. Przypominamy o obowiązku zwrotu podręczników i innych książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki.
 12. W przypadku nieobecności w dniu zakończenia roku szkolnego należy zgłosić się po odbiór świadectwa do sekretariatu szkoły w dniach 28.06.2021r. – 09.07.2021r. w godz. 8:00 – 15:00

KLASY I – III godzina 10:30
plan –
otwórz
harmonogram – otwórz

KLASY IV – VI godzina 8:00
plan – otwórz
harmonogram – otwórz

KLASY VII – VIII godzina 9:00
harmonogram – otwórz

Prace jesienne w świetlicy szkolnej  – GALERIA

Zima w świetlicy – GALERIA

DZIEŃ PIZZY
Dnia 9 lutego, nauczyciele świetlicy dla uczniów klas 1a i 2a zorganizowali Dzień Pizzy. Dzieci miały okazję poznać ciekawostki na temat pizzy, wysłuchać piosenek związanych z pizzą oraz skomponować pracę plastyczną ,,Pizza z ulubionych składników”. – GALERIA

WALENTYNKI W ŚWIETLICY
Uczniowie klasy 2a przygotowali z okazji Walentynek, mozaikowe serduszka. – GALERIA

Prace plastyczne klasa 3b – GALERIA

DZIEŃ KOTA
17.02.2021r. uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej świętowali Dzień Kota. W tym dniu dzieci poznały przesądy i powiedzenia związane z kotami, przeglądały albumy ze zdjęciami przeróżnych ras oraz dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących naszych pupili. Każdy uczeń miał również możliwość wykonania pracy plastycznej przedstawiającej wizerunek najciekawszego kota. – GALERIA

DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO
27.02 odbył się Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Uczniowie z klasy 2a i 1b zapoznali się z trybem życia niedźwiedzia polarnego i wykonali pracę plastyczną. – GALERIA