Logopeda

 

Dzieci zakwalifikowane na terapię – po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców – biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych lub w grupach maksymalnie 2-3 osobowych. Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyt
do ćwiczeń, w których wklejane są materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu oraz do korespondencji
z rodzicami.

Uprasza się, by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych (informacja o dniu zajęć wyznaczonym dla danego dziecka została wklejona do dzienniczka), w pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych,

Drogi rodzicu!
Jeżeli u Twojego dziecka zdiagnozowano wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc swojemu dziecku pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
 • pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach i ćwiczenie z dzieckiem przed lustrem,
 • pomóż dziecku w domowych zajęciach aby mogło pracować w atmosferze spokoju,
 • chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku,
 • chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!
I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.