Pedagog

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były.”
Dawid Bly

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Pedagog szkolny Aneta Kocka-Kolman

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9:00 – 13:00
9:00 – 14:00
10:00 – 14:00
10:30- 15:30
11:00 – 15:00

Kontakt telefoniczny pod numerem 22 844-96-85 wew. 2
E-mail: aneta.kocka-kolman@sp202.edu.pl