O nas

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów szkoły.

Naszym celem jest reprezentowanie rodziców, podejmowanie działań wspierających wychowawcze, opiekuńcze
i dydaktyczne funkcje Szkoły, współpraca z pozostałymi organami szkoły, a także z instytucjami pozaszkolnymi.

Reprezentujemy rodziców uczniów we wszystkich tematach wymagających efektywnej komunikacji ze szkołą. Prowadzimy działania na rzecz integracji społeczności szkolnej, czyli rodziców, uczniów, grona pedagogicznego i innych pracowników szkoły.

Działamy na podstawie przepisów zawartych w następujących dokumentach:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
    (z późniejszymi zmianami)
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie
  • Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie

Wszystko, co robimy, robimy dla dobra i na rzecz naszych dzieci. Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności Rodziców
i Opiekunów uczniów naszej szkoły, do współpracy.

Rada Rodziców SP202