Sekretariat

Sekretarz
Tadeusz Grabowski

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: dzień wewnętrzny
czwartek 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 16:00

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa/ legitymacji szkolnej
(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r.)

  • Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do legalizacji dokumentu – tj. 26
  • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – tj. 9 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy nr 79 1030 1508 0000 0005 5077 2019

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji więcej

Wniosek o duplikat świadectwa więcej

Informacje na temat ucznia od rodziców, opiekunów prawnych więcej

Podanie o wystawienie zaświadczenia więcej