Świetlica

Szanowni Państwo

Witam serdecznie w zakątku świetlicowym.

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące działalności świetlicy szkolnej, czyli tego wszystkiego co związane jest z funkcją opiekuńczo-wychowawczą szkoły oraz organizacją czasu pozalekcyjnego Państwa dzieci.

Świetlica czynna jest w godz. 7.00 – 17.30.
Sale świetlicowe znajdują się na parterze /sala nr 3,4 i 5/.
Są to: Sala Poezji, Sala Fantazji i Sala Baśni.

Uczniowie w trakcie zajęć mogą też korzystać z sal dodatkowych, jak np. z sali filmowej, salki rekreacyjnej, sali gimnastycznej czy sal lekcyjnych.

W godz. 7.00 – 8.00 i 16.30 – 17.30  odbywa się dyżur w salach nr 4 i 5.

   Do naszej świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas 0 – VIII. Zajmowane przez nas pomieszczenia dostosowane są do danej grupy wiekowej.
W porze obiadowej dzieci są zaprowadzane do stołówki przez nauczyciela, który dyżuruje tam podczas trwania posiłku.
Uczniowie w naszej świetlicy szkolnej mają możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach dodatkowych i zabawach dydaktycznych oraz odrabiania prac domowych  z pomocą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Wykaz kół zainteresowań oraz zajęć tematycznych zamieszczony jest w gablocie świetlicy szkolnej przy wejściu głównym (od października każdego roku).
Wszelkie kwestie dotyczące zapewnienia dziecku dodatkowej pomocy, doboru materiałów dydaktycznych, zawsze konsultowane są z wychowawcami klas oraz  z pedagogiem szkolnym.

Kwestią dla mnie nadrzędną jest to, aby Państwa dzieci czuły się w świetlicy bezpieczne, zawsze więc mogą liczyć na pomoc nauczycieli świetlicy zarówno  w kwestiach dydaktycznych jak i emocjonalnych.

Szczególną uwagę zwracam na wdrażanie dzieci do zdobywania i doskonalenia umiejętności myślenia samodzielnego, twórczego, rozbudzanie potrzeby wzajemnej pomocy, tolerancji, zaangażowania w życie grupy, nawiązywania wspólnych relacji  i przyjaźni.

Podkreślić pragnę, iż świetlica szkolna ma dzisiaj istotne znaczenie  w kształtowaniu postaw prospołecznych Państwa dzieci. To tutaj właśnie uczniowie uaktywniają się najbardziej, tworząc wzajemne relacje, kierunkując swoje upodobania, sympatie oraz talenty.

Drodzy Państwo, w dzisiejszym chaotycznym świecie, pełnym powierzchowności  i pośpiechu, staramy się aby nasze dzieci wciąż chciały do nas mówić, o rzeczach mniej lub bardziej istotnych, ale zawsze dla nich przecież tak ważnych, żebyśmy my, dorośli mieli zawsze choć chwilę, aby je nie tylko słyszeć, lecz wysłuchać, żeby móc im doradzić
i wytłumaczyć  oraz wspierać.

Zachęcam Państwa do odwiedzin i współpracy z naszą świetlicą, nie tylko dlatego, że naprawdę dużo się u nas dzieje
i nie tylko w nagłych przypadkach, ale również, a może przede wszystkim dlatego, że każda informacja czy sugestie dotyczące Państwa dzieci, mogą się okazać dla nas bezcenne .

                                                                        Kierownik świetlicy
Kamila Anna Palińska

Ważne informacje organizacyjne
  • Zapisy uczniów do świetlicy na przyszły rok odbywają się w miesiącu maju poprzez składanie kart zapisu podczas zebrań z wychowawcami klas lub w sali nr 5.
  • Wszelkie zezwolenia dla dzieci przedkładane muszą być do świetlicy przez rodziców WYŁĄCZNIE na drukach do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz z sali nr 5.
  • Godziny samodzielnych wyjść uczniów muszą być podane jako godziny konkretne.
  • Rokrocznie w pierwszych dniach września prosimy rodziców i opiekunów prawnych o osobisty odbiór dzieci i okazywanie dowodów osobistych nauczycielowi świetlicy w celu wzajemnego poznania się.