Wstęp

Historia naszej szkoły jest taka, jak czasy, w których przyszło jej istnieć: ciekawa i niejednorodna. Sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w ramach ogólnopolskiej akcji „1000 szkół na tysiąclecie” podjęto decyzję o jej budowie. Kiedy 1 września 1958 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek, wyglądała inaczej niż dzisiaj: szara, niezbyt piękna, ale jakże potrzebna! Tego dnia naukę w klasach I – VII rozpoczęło 600 uczniów.
Kierownictwo szkoły powierzono Włodzimierzowi Jankowiczowi, a kadrę pedagogiczną stanowiło 30 nauczycieli różnych specjalności. Lekcje prowadzono w bardzo dobrze wyposażonych klasach-pracowniach, otworzono bibliotekę, czytelnię, świetlicę i stołówkę szkolną. Dzieci zostały objęte opieką medyczną. Dobre warunki lokalowe, spora ilość pomocy dydaktycznych i odpowiedni poziom nauczania sprzyjały zdobywaniu wiedzy i wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
W 1965 roku kierownikiem szkoły została pani Mirosława Abramowicz, która pełniła tę funkcję 10 lat. 17 stycznia 1970 roku, w 25 rocznicę wyzwolenia Warszawy szkole nadano imię 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich wchodzącego w skład Drugiej Armii Wojska Polskiego.
W szkole wielokrotnie odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi. Byli to m.in.: autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Edmund Niziurski i Adam Bahdaj, Roman Wilhelmi, aktorzy znani z filmu „Czterej pancerni i pies” czy piosenkarka Anna German.
Ważną rolę w szkole pełniło wtedy harcerstwo. W lutym 1966 roku utworzono Izbę Harcerską, w której odbywały się zbiórki
i tzw. kominki harcerskie. Rajdy, ogniska i udział harcerzy we wszystkich szkolnych uroczystościach stały się niemal codziennością i ważnym ogniwem w procesie wychowawczym. Co roku w ramach akcji „Arsenał” szkoła udzielała gościny drużynom spoza Warszawy.
Od początku starano się czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym Mokotowa oraz całego kraju. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Matki Polki oraz odbudowę Zamku Królewskiego. Na początku lat siedemdziesiątych szkoła nawiązała Kontakt z Zakładem Niewidomych w Laskach. Wielu naszych uczniów opiekowało się niepełnosprawnymi kolegami, uczestniczyło w konkursach i spotkaniach organizowanych na terenie zakładu.
W latach 1975 – 1977 obowiązki dyrektora pełniła pani Leokadia Ogrzebacz, następnie przez dwa lata pan Hadrian Mioduszewski, a od 1980 roku pan Jerzy Jeżewski, który z dużym powodzeniem kontynuował pracę swoich poprzedników przez następne pięć lat.
W tym czasie szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Studenci prowadzili wiele prac bibliotecznych
i popularyzowali czytelnictwo. Ważną rolę wychowawczą pełniło utworzone na terenie szkoły przedszkole, w którym zorganizowano klasę „zerową” przygotowującą sześciolatków do obowiązku szkolnego oraz zajęcia reedukacyjne
i logopedyczne, które kontynuowane są do dziś. Spółdzielnia Uczniowska „Mrówka” i akcje oszczędnościowe pod hasłem: „Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w PKO” uczyły dzieci gospodarności. Wzrosło znaczenie Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody i koła PCK. Sporo uwagi poświęcano współpracy z sąsiadującym ze szkołą Ogrodem Jordanowskim oraz Poradnią Wychowawczo – Zawodową przy ul. Narbutta.
W roku 1985 obowiązki dyrektora powierzono pani Krystynie Kruk. To za jej kadencji w 1989 roku Kuratorium Oświaty zatwierdziło decyzję w sprawie nadania placówce w roku szkolnym 1989/1990 statusu szkoły sportowej. Związane z tym uroczystości odbyły się 13 stycznia 1990 roku przy udziale władz oświatowych oraz znanych sportowców: Urszuli Kielan
i Adama Wernera. Klasy sportowe utworzono dzięki współpracy z Klubem Sportowym „Gwardia”.
W tym też czasie zaczęto prowadzić w mini pracowni pierwsze lekcje informatyki i języków obcych. Ze względu na zwiększenie się liczby dzieci szkoła zyskała „osobistego” pedagoga, który w procesie wychowawczym pełni niebagatelną rolę, służy bowiem radą i pomocą nie tylko nauczycielom, ale również uczniom i ich rodzicom.
W 1992 roku dyrektorem została pani Krystyna Tomasiewicz. Mimo szczupłości bazy lokalowej zorganizowano salę komputerową, wygospodarowano pomieszczenie na siłownię i drugą, małą salę gimnastyczną. Zaczęto też prowadzić klasy I – III z autorskim programem nauczania.
W roku 1997 obowiązki dyrektora powierzono pani Marii Wilk – Koć. Pod jej kierownictwem następuje dalszy rozwój szkoły. Przeprowadzono gruntowną modernizację sprzętu komputerowego, otwarto klasę „0”, wybudowano halę sportową, oddaną do użytku w 2002 roku. W budynku szkolnym został też przeprowadzony kapitalny remont. Aktywnie prowadzona jest praca wychowawcza świetlicy i pedagoga szkolnego, który współpracuje z Komendą Rejonową Policji dla Dzielnicy Mokotów, Sądem dla Nieletnich, kuratorem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i Świetlicą Charytatywną przy ulicy Malczewskiego.
Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązki dyrektora przejęła pani Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska, wieloletni nauczyciel naszej szkoły. Jako dyrektor nie tylko kontynuuje realizację wartościowych działań, ale również podjęła wiele nowych inicjatyw na rzecz dzieci oraz środowiska lokalnego. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedziły nas znane aktorki: Agnieszka Kaczorowska, Magdalena Wierzbicka. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach „Światowy Dzień Kropki”, „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Dzień Języka Ojczystego”, „Rowerowy Maj”, „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, Ogólnopolska akcja czytelnicza „ Jak nie czytam jak czytam”. Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych: Góra grosza, globalnym projekcie UNICEF „Wszystkie kolory świata”, zbieranie nakrętek, wspomagamy zwierzęta ze schroniska na Paluchu. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem
„W stronę marzeń”, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach edukacyjnych, kulinarnych i ceramicznych. Dzieci i ich rodzice mają możliwość skorzystania z dodatkowej opieki psychologicznej. Nasze działania wspiera też świetlica socjoterapeutyczna „KARAN”.
Od 2006r. nasza szkoła organizuje dla wszystkich uczniów klas I-III mokotowskich szkół podstawowych, cieszący się dużym zainteresowaniem Międzyszkolny Mokotowski Konkurs „Poeci dzieciom”. Wieloletnią tradycją jest organizowanie wspólnie
z Radą Rodziców „Festynu rodzinnego”.
Dzięki sprzyjającej atmosferze i pracy trenerów nasi uczniowie osiągnęli w ciągu minionych lat wiele znaczących sukcesów sportowych. Rywalizujemy z ponad 60 szkołami Mokotowa, Ursynowa, Natolina i Wilanowa. Dla młodszych uczniów naszej szkoły organizowane są Olimpiady Sportu i Zdrowia. Utworzone zostały klasy sportowe na poziomie I-III. W 2018 r. po raz pierwszy zostały zorganizowane zawody sportowe dla mokotowskich przedszkolaków.
Szkoła 202 wrosła w pejzaż Mokotowa, a przez sześćdziesiąt lat jej istnienia przewinęło się przez jej mury wielu wspaniałych dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a przede wszystkim uczniów, bez których najpiękniejsza i najlepiej wyposażona szkoła nie mogłaby istnieć. Zmieniała się jak wszystko wokół: na początku była siedmiolatką, potem ośmiolatką, sześciolatką, a obecnie ponownie edukacja w szkole podstawowej ma się kończyć na klasie ósmej. Reforma goni reformę, zmiana zmianę.
Co będzie dalej? Szkoła będzie istnieć, rozwijać się i pięknieć, a jej mury będą opuszczać kolejni wychowankowie dobrze przygotowani do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacji.
W 2018r. Szkoła obchodzi jubileusz 60 lecia istnienia.

Wczoraj i dziś naszej szkoły