Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty będą wydawane dnia 8 lipca 2022 r. w godzinach 8:00-14:00. Uczniowie otrzymają również dwie kserokopie zaświadczenia.