Procedury COVID-19

Procedury obowiązujące od 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie

Wewnętrzne procedury BEZPIECZEŃSTWA w okresie PANDEMII COVID-19 – czytaj

Procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny na lekcjach wychowania fizycznego – czytaj

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie pandemii covid-19czytaj

Wytyczne GIS oraz miasta st. Warszawa

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-COV2 w Polsce – czytaj

Plakat – 10 zasad dla rodziców – czytaj

Plakat – 10 zasad dla uczniów – czytaj

Procedury organizacji pracy szkół – czytaj

załącznik nr 1 do procedur organizacji pracy szkół – czytaj

załącznik nr 2 do procedur organizacji pracy szkół – czytaj

załącznik nr 3 do procedur organizacji pracy szkół – czytaj

załącznik nr 4 do procedur organizacji pracy szkół – czytaj