Regulaminy SP202

STATUT Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie – czytaj

Regulamin ubioru i wyglądu uczniów – czytaj

Regulamin naboru do klasy sportowej – czytaj

Regulamin- stypendium za wyniki w nauce SP202 – czytaj