Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 sportowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 202 informuje, iż w trybie rekrutacji uzupełniającej w dniu
28 sierpnia o godz. 9:00
w hali sportowej odbędzie się próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej.

Do próby może przystąpić tylko kandydat posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.