Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Data

25 maja 2021

26 maja 2021

27 maja 2021

Godzina

godzina 9:00

godzina 9:00

godzina 9:00