Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Data

23 maja 2023

24 maja 2023

25 maja 2023

Godzina

godzina 9:00

godzina 9:00

godzina 9:00