Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Data

16 czerwca 2020

17 czerwca 2020

18 czerwca 2020

Godzina

godzina 9:00

godzina 9:00

godzina 9:00