Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Data

24 maja 2021

25 maja 2021

26 maja 2021

Godzina

godzina 9:00

godzina 9:00

godzina 9:00