Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 wrzesień 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe –  18stycznia – 29 stycznia 2021r.

Rekolekcje – ………

Egzamin ósmoklasisty –

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.

Fere letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego dostępne są na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dni wolne od zajęć edukacyjnych