Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 wrzesień 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe –  31 stycznia – 11 luty 2022r.

Rekolekcje – ………

Egzamin ósmoklasisty – 24 – 26 maja 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

Fere letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego dostępne są na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dni wolne od zajęć edukacyjnych