Edycja XIV

W 2019 roku, konkurs dotyczył utworów poetyckich Wandy Chotomskiej z tomiku pt. „Podróże na piórze”.