RODO

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.
Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny
i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.
Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, z siedzibą: ul. Jana Bytnara „Rudego”, 02-645 Warszawa.
Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców
i opiekunów.
Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.