Rozpoczęcie roku szkolnego

 1. Na terenie szkoły mają zastosowanie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
 2. Powitania uczniów klas I-VIII odbywać się będą o różnych godzinach
  w wyznaczonych miejscach .
 3. Ruch uczniów na terenie placówki odbywa się według harmonogramu.
 4. W klasach I-IV dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
 5. W budynku szkoły wszyscy mają obowiązek posiadania maseczki zasłaniającej nos i usta.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 7. Dn. 01.09.2020r. na teren szkoły można wejść nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 8. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie ma możliwości wejścia do sal lekcyjnych, nie wolno też wchodzić do szatni.
 9. Kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się drogą mailową, telefonicznie lub poprzez okienko podawcze przy wejściu głównym.

Obowiązuje strój galowy:
– dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka;
– chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

8:30 – klasa 2a, 2b, 3a
sala gimnastyczna (wejście E)
9:30 – 1a
parter – korytarz (wejście B)
10:00 – 4a, 4b
sala gimnastyczna (wejście E)
11:00 – 5a, 6a, 7b, 7c, 8a, 8b
sala gimnastyczna (wejście E)