Warszawskie wytyczne

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii.
Wytyczne opracowane zostały przez Warszawską Radę Edukacyjną
i Biuro Edukacji m.st. Warszawy i obowiązują we wszystkich stołecznych placówkach oświatowo – wychowawczych.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami.

Procedura organizacji pracy szkół.

załącznik nr 1 do procedur organizacji pracy szkół

załącznik nr 2 do procedur organizacji pracy szkół

załącznik nr 3 do procedur organizacji pracy szkół

załącznik nr 4 do procedur organizacji pracy szkół