Wpłaty

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy kierować na konto w banku BZ WBK:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 202
Janka Bytnara 19
02-645 Warszawa

nr konta: 04 1090 1694 0000 0001 0945 2659

tytułem: Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

 

Wpłat można także dokonywać u przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.