zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24.06.2022r. o wyznaczonych godzinach dla różnych grup wiekowych według ustalonego harmonogramu:

godz. 8:30 – klasy I-III ,
godz. 10:00 – klasy IV-VIII.